Participativní rozpočet v České Lípě

KSČM, participativní rozpočet, Česká Lípa, knihobudka, zenová zahrádka, workoutové hřiště, fotbalové hřiště, venkovní posilovna, participativní, vedení města

KSČM navrhla participativní rozpočet, jehož návrhy byly v současnosti realizovány. Všechny návhry si můžete prohlédnout na stránkách města Česká Lípa. Současné vedení města bohužel nedává takové prostředky na participativní rozpočet, jaký bychom si představovali.