Výkonný výbor Ústředního výboru KSČM

Viktor Pázler
Člen VV ÚV KSČM za kraj Praha
Václav Melša
Člen VV ÚV KSČM za Středočeský kraj
Petr Braný
Člen VV ÚV KSČM za Jihočeský kraj
Miroslav Kavij
Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj
Oleg Kalaš
Člen VV ÚV KSČM za Karlovarský kraj
Pavel Vodseďálek
Člen VV ÚV KSČM za Ústecký kraj
Dana Lysáková
Členka VV ÚV KSČM za Liberecký kraj
Zdeněk Ondráček
Člen VV ÚV KSČM za Královéhradecký kraj
Ivan Bělohlávek
Člen VV ÚV KSČM za Pardubický kraj
Josef Číž
Člen VV ÚV KSČM za kraj Vysočina
Jan Navrátil
Člen VV ÚV KSČM za Jihomoravský kraj
Alexander Černý
Člen VV ÚV KSČM za Olomoucký kraj
Jiří Varga
Člen VV ÚV KSČM za Zlínský kraj
Jiří Nytra, člen VV ÚV KSČM za Moravskoslezský kraj
člen VV ÚV KSČM za Moravskoslezský kraj

Členové Výkonného výboru Ústředního výboru KSČM jsou delegovani za jednotlivé Krajské výbory KSČM. Členy VV ÚV KSČM jsou mimo ně předseda ÚV KSČM, místopředsedové ÚV KSČM a předsedové Poslaneckého klubu KSČM v PS PČR a delegace poslanců v Evropském parlamentu.