Martin Machač, Česká Lípa, Bus Line, Stávka autobusů

Martin Machač

Člen Výboru ZM Česká Lípa pro dopravu a údržbu města

Rok narození: 1966

Zaměstnání: Řidič MHD v České Lípě

Budu směřovat výraznou iniciativu v pomoci ochrany práv v pracovně-právních vztazích a prosazování nápravy a zlepšení pracovních podmínek zdejších pracujících v tzv. ,,montrockých plantážích", patřících veskrze zahraničním majitelům,neboť zdejší pracovní podmínky jsou zde nezřídka podobné těm, ze zemí 3.světa a výše mezd oproti zaměstnancům mateřských firem na ,,západě" vskutku žalostné, až tristně nízké! Zde nabízím všem pracujícícm občanům účinnou  a nezištnou pomoc.

Fotogalerie