Europarlament

MUDr. Jiří Maštálka
poslanec Evropského parlamentu za KSČM
Ing. Jaromír Kohlíček,CSc.
poslanec Evropského parlamentu za KSČM
Ing. Kateřina Konečná
předsedkyně delegace poslanců KSČM ve frakci GUE/NGL v EP