Kontakty

OV KSČM Česká Lípa
Sokolská 295/37

470 31 Česká Lípa

Pracovní doba od 1.2.2015

 

Pondělí-čtvrtek 8.00-15.30hodin

Pátek                          8,00 hod. - 12,00 hod.

Kontakty:

tel.: +420 487 520 836

 mobil  + 420 725 646 047

e-mail: ov.ceskalipa@kscm.cz

Předseda OV:

Václav Větrovec

2. Místopředseda

Josef Jirák

místopředseda

Leoš Hamrský

Administrator webu: pyroexpo.ralsko@seznam.cz

 

KSČM Česká LípaMATERIÁLY K VIII. SJEZDUZávěry krajské konference KSČM Liberec

Závěry krajské konference KSČM Liberec

Usnesení krajské konference KSČM Liberec

(10.4.2012)

1. Usnesení z jednání KK KSČM  v Liberci 17. březen 2012


I. KK KSČM ukládá:
1.1. Projednat, posoudit a zapracovat připomínky z diskuse do příslušných
materiálů.
1.1.2. Náměty a doporučení pro volby do Senátu PČR a KZ Lb. kraje –
listopad 2012
Z: vedení LbKR KSČM
T: červen 2012
1.1.3. Náměty a doporučení pro zefektivnění metod a forem práce k lepšímu
oslovení veřejnosti;
Z: vedení LbKR KSČM
T: duben 2012
1.1.4. Dopracovat náměty a doporučení pro konkretizaci volebního programu
pro volby do KZ Lb. kraje a Senátu PČR pro VO č. 35 a 38.
Dopracovat náměty a doporučení pro konkretizaci volební kampaně pro
volby 2012;

Z: vedení LbKR KSČM
T: červen 2012

2. Ustavení agitačního štábu pro volby do KZ se zastoupením všech OSO;
Z: vedení LbKR KSČM
T: duben 2012


II. KK KSČM zvolila:

1.1. Vedoucího kandidáta a další pořadí na kandidátní listině KSČM pro volby do zastupitelstva Libereckého kraje:


1. Bc. Mackovík Stanislav, 2. Klikarová Kateřina, 3. Souček Josef, 4. Ing. Pešek František, 5. Ing. Tita Miloš, 6. Chot František, 7. Dvořák Jan, 8. Adamčík Josef, 9. Čížek Lukáš, 10. JUDr. Vondruška Josef, 11. Mgr. Beran Miroslav,
12. Nováková Taťjana, 13. Rám Josef, 14. Mgr. Skřivánková Věra, 15. Hudaková Miloslava, 16. Hrabálková Pavlína, 17. Ing. Havlík Josef, 18. Deml Jiří, 19. Ing. Erbert Milan, 20. Bc. Nedvěd Vladimír, 21. Boudný Jiří, 22. PhDr. Picková Věra, 23. Kotoučková Radka, 24. Ludl Jakub, 25. Poláček Roman, 26. Slavíková Helena, 27. Větrovec Václav, 28. Panc Oldřich, 29. Havlík Jiří, 30. Mgr. Kalvová Šárka, 31. Poláček Josef, 32. Kozák Vladimír, 33. Mašek Milan, 34. Nápravník Karel, 35. Ing. Vidnerová Hana, 36. Ebert Vladimír, 37. Bilický Václav, 38. Mgr. Josífek Vladimír, 39. Urbánková Marie, 40. Tesař Josef, 41.
Ing. Bubník Oldřich, 42. Voldřich Milan, 43. Bukvicová Vladimíra, 44. Kottková Jitka, 45. Tomášek Oldřich,

N1: Ptáček Břetislav, N2: Radechovská Václava, N3: Staňková Dagmar, N4: Valach Roman,


1.2. Zvolila kandidáty do Senátu PČR a to:
VO č. 35 – s. Ing. Pešek František;
VO č. 38 – s. Jakubec Václav


1.3. Výsledky voleb do vnitrostranických orgánů:
Předseda LbKR KSČM s. Mgr. Lysáková Dana
Členové výkonného výboru LbKR KSČM:
s. Ing. Pešek František (JB)
s. Chot František (CL)
s. Čížek Lukáš (SM)


Předseda KRoK s. Klikarová Kateřina
Kandidát na člena ÚRoK s. Klikarová Kateřina
Předseda KRK s. Ing. Folprecht Vladimír
Kandidát na člena ÚRK s. Ing. Folprecht Vladimír

KK KSČM potvrdila:


- členy KRoK:
s. Cyprich Václav (CL)
s. Šťastný Jiří (JB)
s. Pochop Jaroslav (SM)


- členy KRK
s. Dražkovič Miroslav (CL)
s. Husák Jaroslav (JB)
s. Boudný Jiří (SM)


KK KSČM zvolila a navrhuje:
Kandidát na člena VV ÚV KSČM s. Mgr. Lysáková Dana


Kandidáta na člena HR KSČM s. Boudný Jiří
Kandidáta na člena KVP KSČM s. Hudaková Miloslava


Kandidáta na člena KM s. Čížek Lukáš
Kandidáta na člena ÚOVŠ KSČM s. Chot František


III. KK KSČM bere na vědomí :
1.1. Zprávu mandátové komise;
1.2. Zprávu volební komise;
1.3. Zprávu KRK;
1.4. Zprávu KRoK;
1.5. Stanoviska KK KSČM k materiálům VIII. sjezdu KSČM:
1.5.1. Stanovisko k materiálu „Socialismus v 21. století.“
1.5.2. Stanovisko k „Hlavním úkolům a zaměření práce strany po VIII. sjezdu KSČM“
1.5.3. Stanovisko k připravované úpravě Stanov KSČM;
1.6. Návrh volebního programu KSČM do KZ Lb. kraje a považuje jej za otevřený s očekáváním dalších námětů;

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena