Kontakty

OV KSČM Česká Lípa
Sokolská 295/37

470 31 Česká Lípa

Pracovní doba od 1.2.2015

 

Pondělí-čtvrtek 8.00-15.30hodin

Pátek                          8,00 hod. - 12,00 hod.

Kontakty:

tel.: +420 487 520 836

 mobil  + 420 725 646 047

e-mail: ov.ceskalipa@kscm.cz

Předseda OV:

Václav Větrovec

2. Místopředseda

Josef Jirák

místopředseda

Leoš Hamrský

Administrator webu: pyroexpo.ralsko@seznam.cz

 

KSČM Česká LípaNAŠI KANDIDÁTI 2014

Komunální volby

 

 

   

Českolipští zastupitelé KSČM jsou aktivní

Českolipští zastupitelé KSČM jsou aktivní (1.12.2014)

 

Po skončených komunálních volbách se také v České Lípě, kde byli zvoleni do 25 členného zastupitelstva tři zastupitelé KSČM: Oldřich Panc, JUDr. Marie Nedvědová a František Chot, konalo ustavující zastupitelstvo a vzápětí, po dvou týdnech, hned druhé zasedání zastupitelstva.První zasedání, konané 10. listopadu, se věnovalo především volbě starostky a dalších radních. Zvolena byla, zejména hlasy nově vytvořené radniční koalice ČSSD, ANO 2011, ODS a Uděláme pořádek v České Lípě!, Mgr. Romana Žatecká (ČSSD) a také dva uvolnění místostarostové – Alena Šafránková (ANO 2011) a Mgr. Juraj Raninec (ODS), jakož i další 4 členové rady, kdy si místa rozdělily po jednom opět ČSSD a ANO 2011 a zbylá dvě místa obsadili zástupci čtvrtého člena radniční koalice – sdružení nezávislých a KDU-ČSL – Uděláme pořádek v České Lípě!.

 

Zastupitelstvo dále zřídilo celkem deset svých výborů (obdobně jako v minulém volebním období) a zvolilo předsedy dvou z nich. Předsedou Kontrolního výboru zastupitelstva byl zvolen zastupitel KSČM František Chot. Předsedou Finančního výbor pak zastupitel Ing. Roman Kozák z UPvČL.

 

Přestože mimo voleb, které se tentokrát konaly aklamací – zastupitelé volili pomocí elektronického hlasovacího zařízení, které okamžitě zveřejňuje výsledky, nebylo na programu ustavujícího zastupitelstva České Lípy příliš mnoho jiných bodů, trvalo první zasedání od 16.00, resp. od 15.00 od kdy probíhal nácvik používání hlasovacího zařízení a seznámení se softwarem pro materiály zastupitelů, až do 19.45 hodin.

 

Ani druhé jednání zastupitelstva ve středu 26. listopadu 2014 nebylo kratší, snad jen, že skutečně bylo zahájeno v 16.00 hodin. Byli zvoleni členové všech výborů zastupitelstva s výjimkou Finančního výboru, který tak má nadále jen svého předsedu. To v době, kdy se projednává rozpočet města na rok 2015, jistě není nejlepší stav. Ale s tím, že Česká Lípa započne příští rok rozpočtovým provizóriem, se počítalo. Současná situace ho nanejvýš prodlouží, zřejmě až do února 2015. 

 

Během povolebních jednání klub zastupitelů KSČM usiloval o zastoupení v radě města, aby tak, byť nečlen koalice, mohl důrazně uplatňovat kontrolní roli opozice v orgánu, který rozhoduje o mnoha záležitostech města bez přímé vazby na zastupitelstvo.  Ostatně při volbách radních postupně zazněly návrhy – nominace na každého z členů klubu KSČM, ale díky postupu volební komise o nich nebylo vůbec hlasováno. Přesto můžeme konstatovat, že jednání přinesla Komunistické straně Čech a Moravy výrazně větší zastoupení v orgánech – výborech zastupitelstva a také komisích rady města.

Ve volebním období 2010 – 2014 měla KSČM celkem 8 míst ve výborech a komisích. Nyní obsazujeme celkem 17 míst včetně (opětného) předsednictví Kontrolního výboru. Ve výborech finančním, pro výchovu a vzdělávání, pro kulturu a cestovní ruch, pro životní prostředí a Výboru pro sport a tělovýchovu tak máme vždy po jednom členu. Ve výborech pro rozvoj města a památky, škodním a likvidačním, pro sociální politiku a pro prodej a pronájem nemovitostí pak po dvou členech. Rovněž dva členy máme v komisi rady pro prevenci kriminality a jednoho člena v komisi pro komunikaci s veřejností (redakční rada Městského zpravodaje).

 

Takže nejen na zastupitelích ss. Pancovi, JUDr. Nedvědové a Chotovi, kteří jsou každý také členem některého výboru, ale i na dalších členech výborů – nezastupitelích záleží v průběhu celého volebního období, jak budou občané naši aktivitu při prosazování svých zájmů a politiky Komunistické strany Čech a Moravy, vnímat.

autor: OV KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena