Kontakty

OV KSČM Česká Lípa
Sokolská 295/37

470 31 Česká Lípa

Pracovní doba od 1.2.2015

 

Pondělí-čtvrtek 8.00-15.30hodin

Pátek                          8,00 hod. - 12,00 hod.

Kontakty:

tel.: +420 487 520 836

 mobil  + 420 725 646 047

e-mail: ov.ceskalipa@kscm.cz

Předseda OV:

Václav Větrovec

2. Místopředseda

Josef Jirák

místopředseda

Leoš Hamrský

Administrator webu: pyroexpo.ralsko@seznam.cz

 

KSČM Česká LípaMATERIÁLY K VIII. SJEZDUVýzva ÚV KSČM členům strany

Výzva ÚV KSČM členům strany

Výzva ÚV KSČM členům strany

(19.1.2012)

Výzva ÚV KSČM členům strany

 

Vážené soudružky a soudruzi,

 

v lednu svolalo 13. zasedání ÚV v souladu se stanovami VIII. sjezd KSČM. Ten se uskuteční v květnu příštího roku a prostřednictvím vašich zástupců - delegátů sjezdu – komplexně zhodnotí vývoj ve světě i naší společnosti v období od posledního, královéhradeckého sjezdu, činnost strany a jejích orgánů při naplňování jeho usnesení i při řešení úkolů a problémů, které se mezitím nově objevily, zejména však na základě analýzy ekonomického, společenského a politického vývoje v posledních letech stanoví základní orientaci a úkoly strany pro další čtyřleté období.Uplynulé více než 3 roky nebyly pro nás lehké. Oslabená, v řadě zemí roztříštěná levice nebyla schopna účinně čelit náporu pravicových sil a jejich snaze likvidovat postupně pracovní a sociální výdobytky zaměstnanců a dalších lidí práce souhrnně označované za principy sociálního státu. Přestože v řadě zemí jihoamerického kontinentu, Asie i Afriky zvítězily ve volbách síly hledající a usilující o nové pohledy na společnost a její uspořádání a inspirující se v dosavadních zkušenostech a tradicích levicového hnutí, na jiných místech, významné státy Evropské unie nevyjímaje, posílila své pozice pravice. Tak tomu bylo i v ČR. Dlouhodobým využíváním nejúčinnějších forem působení na myšlení lidí, každodenním působením tištěných i elektronických médií, falešnými sliby a řadou dalších metod, spolu s nedostatky a chybami v naší práci a působení, se české pravici nakonec podařilo udržet se u moci i přes její výraznou porážku v krajských volbách v roce 2008 a stejně výraznou změnu poměru sil v Senátu.

 

 

Již poněkolikáté zopakovaným manévrem „nových stran a nových tváří“, s využitím hrozeb hospodářské krize, se v loňském roce podařilo pravici získat nové hlasy, odradit od účasti výraznou část nespokojených a znechucených voličů a získat ve volbách do Poslanecké sněmovny pohodlnou většinu a tím i možnost sestavit vládu.

 

 

Za rok své existence prokázala koalice ODS, TOP 09 a VV, že není schopna ani ochotna vládnout ve prospěch občanů. Její již uskutečněné i zatím pouze plánované reformy jsou konstruovány s jediným hlavním cílem – přinést další, nové zisky bohatým a nejbohatším, a to na úkor nemajetných či sociálně ohrožených velkých skupin obyvatel. Pro naplnění tohoto cíle je vláda ochotna udělat téměř cokoli – bez ohledu na ztrátu sympatií svých dosavadních příznivců, bez ohledu na protesty a odpor nespokojených, bez ohledu na stanoviska, postoje a názory opozice. Účinnost odporu a boje s protilidovou politikou vlády je však přitom oslabována často dvojakými, pravici vstřícnými postoji momentálně podle preferencí nejsilnější politické strany slovně se hlásící k levici – ČSSD.

 

 

Za těchto okolností zůstává  KSČM jedinou významnou autenticky levicovou silou na české politické scéně a tím stoupá i její význam a zodpovědnost za budoucnost levice u nás, za její posílení a spolupráci, za obhajobu zájmů většiny lidí, kterým současný režim škodí.

 

 

Správně, se znalostí zákonitostí společenského vývoje a objektivní reality stanovená další linie činnosti strany, správné stanovení konkrétních kroků k jejímu naplňování a správná volba forem a metod jejich realizace mohou výrazně přispět k plnému obnovení důvěry veřejnosti v KSČM a její program, jak to ukazuje i vývoj veřejného mínění v posledních měsících.

 

 

ÚV KSČM proto naléhavě žádá a vyzývá všechny členy strany, všechny stranické orgány a aktivy, aby nadcházející vnitrostranickou diskusi nad návrhy sjezdových dokumentů plně využili k vlastní aktivizaci, k hledání a nalézání optimálních řešení a cest další činnosti i veřejného působení strany v duchu jejích nejlepších tradic a v duchu cíle, se kterým vznikla – prosazovat a obhajovat zájmy a potřeby obyčejných lidí, zajistit jim všestranně plnohodnotný život a bezpečí.   

 

 

                               Praha  10. 9. 2011                     Ústřední výbor KSČM

 

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena