Kontakty

OV KSČM Česká Lípa
Sokolská 295/37

470 31 Česká Lípa

Pracovní doba od 1.2.2015

 

Pondělí-čtvrtek 8.00-15.30hodin

Pátek                          8,00 hod. - 12,00 hod.

Kontakty:

tel.: +420 487 520 836

 mobil  + 420 725 646 047

e-mail: ov.ceskalipa@kscm.cz

Předseda OV:

Václav Větrovec

2. Místopředseda

Josef Jirák

místopředseda

Leoš Hamrský

Administrator webu: pyroexpo.ralsko@seznam.cz

 

Moskevské referendum

Referendum (26.7.2015)

     Epos referenda na obnovu pomníku  F. Dzeržinského na náměstí Lubjanka byl  ukončen  sotva začal. Důvodem pro to, jak by někdo předpokládal, nebyl zákaz a opozice ze strany úřadů a organizátorů odmítnutí - komunistické strany - od dalších pokusů o dosažení plebiscitu.

 

 

     První tajemník komunistické strany Moskvy V. F. Raškin  novinářům řekl, že strana v současné době, "odloží" kapitulaci podpisů ve volební komisi, protože má ​​v úmyslu požádat Městský soud v Moskvě o povolení uspořádat referendum o několika otázkách souvisejících s reformou zdravotnictví a vzdělávání.

 

 

     Více než podivné, vzhledem k tomu, že prohlášení bylo učiněno po několika týdnech sběru podpisů, které podle funkcionářů komunistické strany, bylo úspěšné, o čemž svědčí více než 150 tisíc podpisů. V kampani bylo zapojeno kolem 2500 osob, 90 veřejných organizací, poslanci komunistické strany Státní dumy a městské moskevské dumy. V.F. Raškin vyšel osobně do ulic, aby pomohl realizovat sen, o který se komunisté pokouší dlouhých 5 let.

 

 

Je to legrační, že strana se znakem srpu a kladiva vyzývá k obnově památníku, ne socialismu. 

 

 

Tak kritizuje petici druhá z komunistických stran Ruská komunistická Dělnická strana.

 

 

 

 

První tajemník moskevského městského výboru Komunistické strany Ruské federace Valerij Fjodorovič Raškin  říká:

 

 V.F.Raškin
"Jsme přesvědčeni, že v rámci pravomocí udělených městské organizaci "k referendu v Moskvě", mají tyto otázky zvláštní význam pro všechny Moskvany a působí na každého.

 

 

"Jsme přesvědčeni, že v rámci pravomocí udělených městské organizaci "k referendu v Moskvě", mají tyto otázky zvláštní význam pro všechny Moskvany a působí na každého.

 

"Jsme přesvědčeni, že v rámci pravomocí udělených městské organizaci "k referendu v Moskvě", mají tyto otázky zvláštní význam pro všechny Moskvany a působí na každého.

 

Je zřejmé, že současný ruský vzdělávací systém je v dramatickém bodu obratu. Tisíce protestů konaných v Moskvě, jejichž příčinou byli bezohlední politici ruských orgánů, kteří prosadili reformu vzdělávacího systému, který vedl k umělému spojení škol a předškolních institucí bez ohledu na jejich specifický vzdělávací systém.   Ve většině případů, byla výsledkem těchto fúzí - degradace a zhoršení kvality vzdělávání, odstranění nápravných zařízení pod záminkou provádění inkluzívního vzdělávání. Zvýšený tlak na učitele, nedostatečné objektivní posuzování jejich činnosti. Zvýšení placených vzdělávacích služeb, zničení unikátního systému dalšího vzdělávání. Nová politika vzdělávání v Moskvě je prosazována rychle a cynický. V tomto stanovisku je Sdružení rodičů zcela ignorováno.

 

 

 

 

     Podobný osud postihl systému zdravotní péče v Moskvě. Takzvanou "reformu zdravotnictví" by bylo přesnější nazývat traumatickou operací. Velký počet sebevražd těžce nemocných vzhledem ke skutečnosti, že je jim odepřena léčba, stávkující lékaři, hladoví lékaři. Lékaři ukončili protest - výsledek  "reforem" zdraví bylo v uzavření 26 nemocnic ve městě, a snížení stavu o 9000 zdravotnických pracovníků. To vše se děje, a to navzdory skutečnosti, že v Moskvě, podle auditu komory Ruské federace za první čtvrtletí 2015 se zvýšila úmrtnost o 2,2% a placené lékařské služby, dříve zdarma, vzrostly o 24%.

 

 

 

 

    

tiskovka
Stejně důležitá je otázka obnovení pomníku Felixe Dzeržinského na náměstí Lubjanka, nelegálně zbořen v srpnu 1991 za pomoci jeřábu, který poskytlo americké velvyslanectví v Moskvě. Pád pomníku Dzeržinského byla symbolem revoluce '91 a zhroucení Sovětského svazu. Obnova pomníku bude skutečný odraz postavení lidí ve vztahu k historické události a sovětského systému jako celku. Dnes je společnost uprostřed snah o ochranu naší historie, která po 90 letech opustila postavu a národního tvořitele. Nahraďme "anti-znaky" Vasilyeva Serdyukova , aby mohl být vrácen na své místo pomník Dzeržinského, který kromě vytvoření systém bezpečnostních orgánů státu, je autorem nápadů jak vytvořit systém boje proti bezdomovectví 10 milionů lidí. Obnovení systému železnic, pošty, začal s novou sovětskou industrializací země.

 

 

Stejně důležitá je otázka obnovení pomníku Felixe Dzeržinského na náměstí Lubjanka, nelegálně zbořen v srpnu 1991 za pomoci jeřábu, který poskytlo americké velvyslanectví v Moskvě.Pád pomníku Dzeržinského byla symbolem revoluce '91 a zhroucení Sovětského svazu.Obnova pomníku bude skutečný odraz postavení lidí ve vztahu k historické události a sovětského systému jako celku.Dnes je společnost uprostřed snah o ochranu naší historie, která po 90 letech opustila postavu a národního tvořitele.Nahraďme "anti-znaky" Vasilyeva Serdyukova , aby mohl být vrácen na své místo pomník Dzeržinského, který kromě vytvoření systém bezpečnostních orgánů státu, je autorem nápadů jak vytvořit systém boje proti bezdomovectví 10 milionů lidí. Obnovení systému železnic, pošty, začal s novou sovětskou industrializací země.

 

Stejně důležitá je otázka obnovení pomníku Felixe Dzeržinského na náměstí Lubjanka, nelegálně zbořen v srpnu 1991 za pomoci jeřábu, který poskytlo americké velvyslanectví v Moskvě.Pád pomníku Dzeržinského byla symbolem revoluce '91 a zhroucení Sovětského svazu.Obnova pomníku bude skutečný odraz postavení lidí ve vztahu k historické události a sovětského systému jako celku.Dnes je společnost uprostřed snah o ochranu naší historie, která po 90 letech opustila postavu a národního tvořitele.Nahraďme "anti-znaky" Vasilyeva Serdyukova , aby mohl být vrácen na své místo pomník Dzeržinského, který kromě vytvoření systém bezpečnostních orgánů státu, je autorem nápadů jak vytvořit systém boje proti bezdomovectví 10 milionů lidí. Obnovení systému železnic, pošty, začal s novou sovětskou industrializací země.

 

     Nicméně, tyto návrhy v referendu Komunistické strana Moskvy iniciativy byly zamítnuty a volební komise vzala na vědomí rozhodnutí Městského soudu v Moskvě, musí zaslat dokumenty městské dumě v Moskvě. Od prvních kroků k projednání oblastí městských dum bylo zřejmé, že moskevské úřady a Duma kde má většinu "Jednotné Rusko" nemá zájem o diskusi a referendum o otázkách týkajících se výsledku "reforem", vzdělávání a zdraví. Debata odvíjená v médiích ukázala pokus přesunout zaměření na zásadní otázky, které definují pouze otázku obnovení pomníku Dzeržinského. Výsledkem této kampaně, a to navzdory protestu frakce komunistické strany v moskevské městské dumě, která opustila jednací síň, byla uznána příslušnými právními předpisy, pouze otázka vrácení pomníku Dzeržinského na náměstí Lubjanka.

 

 

 

 

     Pochopili jsme, že takové rozhodnutí je provokací a výzvou pro městské úřady a všechny Moskvany a komunisty. Slyšeli jsme prohlášení, že v létě komunisté nemohou shromáždit zákonem požadované 2% z počtu podpisů voličů města Moskvy po dobu 30 dnů.  Ale my jsme vzali tuto výzvu na vědomí a neudělali chybu. Každodenní práce mobilizovat podpis petantů, na stálých místech jsme měli podpisové archy a dostávali podpisy občanů, aktivisté obcházeli byty, práce s veřejností a veteránskými organizacemi dala své výsledky. Za pět dní před ukončením sběru podpisů jsme byli schopni shromáždit potřebných 150.000 podpisů, Moskvané nadále přicházejí a podepisují petici.

 

V důsledku této práce je zřejmé, že Moskvané pochopili úsilí vyšších demokratických orgánů, a provokace úředních orgánů Moskvy se nezdařila.

 

 

V důsledku této práce je zřejmé, žeMoskvanépochopili úsilí vyšších demokratickýchorgánů, a provokace úředních orgánů Moskvy se nezdařila.

 

V důsledku této práce je zřejmé, žeMoskvanépochopili úsilí vyšších demokratickýchorgánů, a provokace úředních orgánů Moskvy se nezdařila.

 

    

referendum
Je také zřejmá protiprávnost, a nikoli zahrnutí výsledků reforem moskevských vzdělávacích a zdravotních systémů v referendu Moskvy.   Moskevská městská volební komise podala u Městského soudu v Moskvě protest a 21. července 2015 se konalo první slyšení.

 

 

Je také zřejmá protiprávnost, a nikoli zahrnutí výsledků reforem moskevských vzdělávacích a zdravotních systémů v referendu Moskvy. Moskevská městská volební komise podala u Městského soudu v Moskvě protest a 21. července 2015 se konalo první slyšení.

 

Je také zřejmá protiprávnost, a nikoli zahrnutí výsledků reforem moskevských vzdělávacích a zdravotních systémů v referendu Moskvy. Moskevská městská volební komise podala u Městského soudu v Moskvě protest a 21. července 2015 se konalo první slyšení.

 

     Dnes, když jsme obdrželi požadovaný počet podpisů, a to bylo na čase, abychom důležitým politickým rozhodnutím dospěli k závěru, že uložení jednoho bodu petice o návratu pomníku Dzeržinského na náměstí Lubjanka je neodůvodněné a příliš nákladné.

 

 

 

 

Při sběru podpisů, jsme se podíleli na diskusích o potřebě uspořádat referendum pouze na všech třech otázkách k referendu. Obdrželi jsme mnoho stížností od zástupců školství, zdravotnictví, kteří požadovali, aby bylo dosaženo začlenění všech otázek v diskusi referenda Moskvanů. A věříme, že tyto žádosti jsou oprávněné. Moskva, s obrovskými finančními zdroji, není oprávněna nesmyslné s nimi nakládat. Odebrat z rozpočtu města 450000000 rublů a uspořádat referendum o stejných otázkách nelze považovat dnes za možné. V souvislosti s finanční a hospodářskou krizí je má referendum zásadní význam, určující další rozvoj problematiky města, aby mohlo být referendum cílem našich aktivit. Zvlášť, když je vidět, že Moskvané podporu naší iniciativy pro vrácení pomníku Felixe Dzeržinského na náměstí Lubjanka, prokázali 150.000 podpisy petice a městským úřadům v Moskvě ukázali příležitost, jak se lze bez obrovských výdajů z  rozpočetu města se rozhodnout o obnově pomníku na stejném místě. Poslali jsme odvolání k předsedovi moskevské městské Dumě s požadavkem zahrnutí otázky na pořad jednání Komise pro monumentální stavby v Moskevské městské dumě, a doufáme, že ruské orgány, mají odvahu realizovat vůli Moskvanů.

 

 

 

 

    

Strana
Jsme vděčni všem Moskvanům, komunitním organizacím, které byly skvělým pomocníkem při shromažďování požadovaných počtů podpisů, a dokázali ruským orgánům, že Moskvané jsou oprávněni rozhodovat o důležitých otázkách rozvoje města. Ale okolnostmi zvážené žádosti od veřejných organizací v oblasti školství a zdravotnictví. Rozhodli jsme jen o těchto otázkách:

 

Jsme vděčni všem Moskvanům, komunitním organizacím, které byly skvělým pomocníkem při shromažďování požadovaných počtů podpisů, a dokázali ruským orgánům, že Moskvané jsou oprávněni rozhodovat o důležitých otázkách rozvoje města.Ale okolnostmi zvážené žádosti od veřejných organizací v oblasti školství a zdravotnictví. Rozhodli jsme jen o těchto otázkách:

 

 Rozhodli jsme jen o těchto otázkách:

 

1. Chcete-li usilovat o zařazení tří otázek předložených v referendu, a to pouze za této podmínky vyžadující v pořadí stanoveném zákonem, jmenování dne hlasování pro referendum v Moskvě.

 

 

 

2. Požadovat zařazení na pořad příštího zasedání Komise o monumentální stavby pro znovuobnovení pomníku Dzeržinského na náměstí Lubjanka."

 

 

 

 

 

 

 

autor: admin
zdroj: stránky KPRF
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena