Kontakty

OV KSČM Česká Lípa
Sokolská 295/37

470 31 Česká Lípa

Pracovní doba od 1.2.2015

 

Pondělí-čtvrtek 8.00-15.30hodin

Pátek                          8,00 hod. - 12,00 hod.

Kontakty:

tel.: +420 487 520 836

 mobil  + 420 725 646 047

e-mail: ov.ceskalipa@kscm.cz

Předseda OV:

Václav Větrovec

2. Místopředseda

Josef Jirák

místopředseda

Leoš Hamrský

Administrator webu: pyroexpo.ralsko@seznam.cz

 

Beseda s generálem v.v Ing. Miroslacem Vackem

Beseda s gen. Vackem (20.4.2015)

OV KSČM Česká Lípa pořádala ve středu dne 29. 4. 2015 od 16.00 hodin v restauraci skleník Slovanka v České Lípě besedu s 

Ing. Miroslavem Vackem, armádním generálem v.v.

 

 

 

 

 Náčelník Generálního štábu Československé lidové armády -
1. zástupce ministra národní obrany
(13.10.1987 - 27.12.1989)
generálplukovník
Ing. Miroslav VACEK
(* 29. srpen 1935 Kolín)

V roce 1989 byl jmenován ministrem národní obrany.

 

 

 Do Československé lidové armády vstoupil v roce 1956. Po výkonu základních velitelských funkcí byl vyslán ke studiu na Akademii generálního štábu v Moskvě. Po svém návratu ze Sovětského svazu postupně zastával funkci velitele 20. motostřelecké divize v letech 1976 až 1979, náčelníka štábu - 1. zástupce velitele 1. armády v letech 1979 až 1981, velitele 1. armády v letech 1981 až 1983, náčelníka štábu - 1. zástupce velitele Západního vojenského okruhu v letech 1983 až 1985 a v letech 1985 až 1987 velitele Západního vojenského okruhu. Ve funkci náčelníka Generálního štábu Československé lidové armády - 1. zástupce ministra národní obrany působil od října 1987 do prosince 1989. Podílel na přípravě a realizaci mezinárodních dohod o snížení počtu konvenčních ozbrojených sil v Evropě. Generální štáb v této době připravoval novou vojenskou doktrínu.  V roce 1991 odešel do zálohy. Je známým autorem mnoha statí a knih.

    

gen. Vacek
Stáří, to se snad každému generálovi vyhýbá velkým obloukem  Ing.  Miroslav Vacek, je toho příkladem. Téměř dvě hodiny jízdy s osobním řidičem Václavem Větrovcem od Karlových Varů pak ve vzpřímeném postavení hodné vojáka nejvyšší hodnosti téměř tři hodiny nepřetržitě vyprávěl nejen o svém životě, politice, mezinárodních vztazích a připomněl 70 výročí osvobození Československa. Uvědomíme -li si, že 29. srpna 2015 mu bude rovná osmdesátka, byl to výkon, který v tomto věku jen tak někdo absolvovat nemůže. Odpovídal na otázky mnoha tázajících a téměř další hodinku vedl osobní hovory s přítomnými a podepisoval své knihy. Když jsme se viděli naposledy počátkem 90 let v Ralsku na Skelné huti, byli jsme mladší o 25 let. Tenkrát jsme se dohodli na tom, že je potřeba Ralsko vyčistit od munice a on svou osobností tomu přispěl. Popřejme generálu v.v. Ing. Miroslavu Vackovi hodně zdraví  a ještě hodně podobných plodných besed.

Stáří, to se snad každému generálovi vyhýbá velkým obloukem Ing. Miroslav Vacek, je toho příkladem. Téměř dvě hodiny jízdy s osobním řidičem Václavem Větrovcem od Karlových Varů pak ve vzpřímeném postavení hodné vojáka nejvyšší hodnosti téměř tři hodiny nepřetržitě vyprávěl nejen o svém životě, politice, mezinárodních vztazích a připomněl 70 výročí osvobození Československa. Uvědomíme -li si, že 29. srpna 2015 mu bude rovná osmdesátka, byl to výkon, který v tomto věku jen tak někdo absolvovat nemůže. Odpovídal na otázky mnoha tázajících a téměř další hodinku vedl osobní hovory s přítomnými a podepisoval své knihy. Když jsme se viděli naposledy počátkem 90 let v Ralsku na Skelné huti, byli jsme mladší o 25 let. Tenkrát jsme se dohodli na tom, že je potřeba Ralsko vyčistit od munice a on svou osobností tomu přispěl. Popřejme generálu v.v. Ing. Miroslavu Vackovi hodně zdravía ještě hodně podobných plodných besed.

 

 

 

levá strana
střed
vpravo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
autor: V. Bilický
zdroj: foto V. Větrovec
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena